نمایندگان استان زنجان

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”آقای الماسی”][vc_column_text]

زرین آباد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای انصاری”][vc_column_text]

خرمدره

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای بیگدلی”][vc_column_text]

خدابنده

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جعفری”][vc_column_text]

چورزق

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای حاجی قربانی”][vc_column_text]

ابهر

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای حسین خانی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای حیدری”][vc_column_text]

خدابنده

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای خداوردی”][vc_column_text]

خرمدره

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای خوئینی”][vc_column_text]

ابهر

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای دشتکی”][vc_column_text]

خدابنده

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای دودانگه”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای رضانسب”][vc_column_text]

ابهر

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای رفعتی”][vc_column_text]

گرماب

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای ریاحی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای زندی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای صحبت لو”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای عابدینی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای عباسی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای علیمردانی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای علوی”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کثیرلو”][vc_column_text]

خدابنده

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای محمدی”][vc_column_text]

آببر

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای منفرد”][vc_column_text]

زنجان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای میرزایی”][vc_column_text]

خرمدره

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]

یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 11 =