نمایندگان استان خراسان جنوبی

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”آقای آفاقی”][vc_column_text]

بشرویه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای اصغری”][vc_column_text]

طبس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای افتخاری”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای امامی”][vc_column_text]

سرایان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای بهرام پور”][vc_column_text]

نهبندان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای پندآموز”][vc_column_text]

قائن

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای تعدادی”][vc_column_text]

فردوس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جعفرزاده”][vc_column_text]

بشرویه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جوانبخت “][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای چاجی”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای حسینی”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای دریادل”][vc_column_text]

فردوس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای دهقانی”][vc_column_text]

قائن

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای زرین نژاد”][vc_column_text]

طبس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای زیرک”][vc_column_text]

نهبندان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای سقفی”][vc_column_text]

سرایان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای سلمانی”][vc_column_text]

اسدیه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای سهیل “][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای شادنوش”][vc_column_text]

سربیشه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای شفاهی”][vc_column_text]

طبس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای شفیعی”][vc_column_text]

طبس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای شیبانی”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای صلاحی نیا”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای صحرانورد”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای صحرایی”][vc_column_text]

حاجی آباد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای طاهرپور”][vc_column_text]

سرایان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای طاهری”][vc_column_text]

قائن

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای عبدالهی”][vc_column_text]

قائن

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای علی اکبری”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای غلامی”][vc_column_text]

اسدیه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”خانم فرهادی”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای فلکی”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کریمی”][vc_column_text]

فردوس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کفیلی”][vc_column_text]

فردوس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کلنگی خواه”][vc_column_text]

سربیشه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای محمدی “][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای مشهدی پور”][vc_column_text]

بشرویه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای ملکی”][vc_column_text]

فردوس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای میرزاده”][vc_column_text]

طبس

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای نخعی پور”][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای نوریان “][vc_column_text]

بیرجند

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای هندولان”][vc_column_text]

اسدیه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای یوسفی”][vc_column_text]

خوسف

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]