نمایندگان استان خراسان شمالی

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”آقای آذرخش”][vc_column_text]

شیروان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای آقایی”][vc_column_text]

جاجرم

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای ابراهیمی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای ارغند”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای اسماعیلزاده”][vc_column_text]

فاروج

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای اسماعیلی”][vc_column_text]

سخنواست

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای اکبری”][vc_column_text]

شیروان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای الهامی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای امانزاده”][vc_column_text]

اسفراین

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای پوستینی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای تیمورتاش”][vc_column_text]

گرمه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جمالی”][vc_column_text]

آشخانه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جنابی”][vc_column_text]

صفی آباد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جوان جعفری بجنوردی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای جین چی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای حمیدی”][vc_column_text]

شیروان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای خاکشور”][vc_column_text]

اسفراین

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای ربانی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای رضایی”][vc_column_text]

جاجرم

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای رفیعی”][vc_column_text]

اسفراین

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای سامری”][vc_column_text]

اسفراین

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای سجادی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای شاکری”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای شکاریان”][vc_column_text]

گرمه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای عطائی”][vc_column_text]

آشخانه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای عوض پور”][vc_column_text]

شیروان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای فتحی”][vc_column_text]

اسفراین

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای قره چورلو”][vc_column_text]

آشخانه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کاربین”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کاظمیان”][vc_column_text]

اسفراین

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای کریمی”][vc_column_text]

شوقان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای متین”][vc_column_text]

شیروان

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای مجردی”][vc_column_text]

راز

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای نجاری”][vc_column_text]

گرمه

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”آقای نیستانی”][vc_column_text]

بجنورد

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]

یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 20 =