شرایط اعطای نمایندگی

 

شرایط اعطای نمایندگی

 

شرکت پارس نیکان همراه با رویکرد فروش الکترونیکی و لاجیکال محصولات همراه اول، سامانه ثبت نام و درخواست نمایندگی توزیع و فروش محصولات همراه اول را راه اندازی نموده است. یکی از معیارهای موفقیت این شرکت در توزیع و فروش محصولات همراه اول ، اعطای نمایندگی به افراد واجد شرایط ، اعتماد به نمایندگان خود و نظارت و مدیریت بر عملکرد آنها در توزیع و فروش محصولات میباشد. لذا جهت گسترش و توسعه شبکه توزیع و فروش محصولات همراه اول و تلاش برای رضایتمندی مشتریان این محصولات آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد.

نماینده کیست؟

نمایندگان شرکت پارس نیکان همراه ، جزو اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که طی انعقاد یک قرارداد رسمی با شرکت ، میتوانند در زمینه بازاریابی و فروش و توزیع محصولات همراه اول در استان یا شهر محل سکونت خود فعالیت نمایند. این نمایندگان تمامی محصولات مورد نیاز خود را از شرکت پارس نیکان همراه تهیه خواهند نمود.

توجه : استان های تحت پوشش پارس نیکان همراه شامل : خراسان رضوی – خراسان شمالی – خراسان جنوبی – قزوین و زنجان می باشد .

شرایط اعطای نمایندگی

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

*تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی درخواست نمایندگی حقیقی

*تکمیل قرارداد نمایندگی فروش محصولات همراه اول و ارسال آن به آدرس پستی شرکت پارس نیکان همراه

*کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه متقاضی

*کپی برابر اصل کارت ملی متقاضی

*کپی فیش تلفن و یا قبض برق محل کار متقاضی

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

*تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی درخواست نمایندگی حقوقی

*تکمیل قرارداد نمایندگی فروش محصولات همراه اول و ارسال آن به آدرس پستی شرکت پارس نیکان همراه

*کپی برابر اصل از روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

*کپی برابر اصل از صفحه اول شناسنامه صاحبان امضاء

*کپی برابر اصل از کارت ملی صاحبان امضاء

 

توجه

( مدارک قرارداد پس از تائید اطلاعات فرم ثبت نام به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد. متقاضی پس از دریافت و مطالعه دقیق متن قرارداد و تائید اطلاعات مندرج در آن ، مهر و امضا نموده و اصل آن را برای شرکت ارسال خواهد نمود.)

ثبت نام نمایندگی حقوقی

فرم ثبت نام

نام(مدیر عامل)
?
لطفا نام مندرج در شناسنامه خود را وارد نمائید.
نام خانوادگی(مدیر عامل)
?
لطفا نام خانوادگی کامل مندرج در شناسنامه خود را وارد نمائید.
کد ملی(مدیر عامل)
?
کد ملی بصورت 10 رقمی باید وارد شود. مثال : 0258445235
نام شرکت
?
لطفاً نام فروشگاه خود را وارد نمایید.
کد اقتصادی
?
لطفا کد اقتصادی را وارد نمایید.
شرح فعالیت
?
لطفا نوع فعالیت خود را وارد نمایید.
آدرس محل کار ?
لطفا آدرس پستی دقیق محل کار خود را با ذکر نام استان ، نام شهرستان / شهر ، نام خیابان اصلی ، نام خیابان فرعی ، نام بلوک / کوی / کوچه ، شماره پلاک / نام ساختمان ، شماره طبقه / واحد وارد نمائید.
تلفن محل کار
?
لطفا شماره تلفن محل کار خود را با ذکر کد استان وارد نمائید. مثال : 02166383515
شماره همراه
?
لطفا شماره همراه خود را جهت تماس کارشناسان فروش وارد نمائید.
کد پستی
?
لطفا کد پستی محل کار خود را وارد نمایید .
آدرس ایمیل
?
لطفا ایمیل معتبر خود را وارد نمائید.

 

ثبت نام نمایندگی حقیقی

فرم ثبت نام

نام
?
لطفا نام مندرج در شناسنامه خود را وارد نمائید
نام خانوادگی
?
لطفا نام خانوادگی کامل مندرج در شناسنامه خود را وارد نمائید.
کد ملی
?
کد ملی بصورت 10 رقمی باید وارد شود. مثال : 0258445235
نام فروشگاه
?
لطفاً نام فروشگاه خود را وارد نمایید.
شرح فعالیت
?
لطفا نوع فعالیت خود را وارد نمایید. مثال : پخش شارژ کارت اعتباری،سوپر،دفاتر خدمات ارتباطی،خدمات موبایل،کیوسک و...
آدرس محل کار ?
لطفا آدرس پستی دقیق محل کار خود را با ذکر نام استان ، نام شهرستان / شهر ، نام خیابان اصلی ، نام خیابان فرعی ، نام بلوک / کوی / کوچه ، شماره پلاک / نام ساختمان ، شماره طبقه / واحد وارد نمائید.
تلفن محل کار
?
لطفا شماره تلفن محل کار خود را با ذکر کد استان وارد نمائید. مثال : 02166383515
شماره همراه
?
لطفا شماره همراه خود را جهت تماس کارشناسان فروش وارد نمائید.
کد پستی
?
لطفا کد پستی محل کار خود را وارد نمایید .
آدرس ایمیل
?
لطفا ایمیل معتبر خود را وارد نمائید.

 

 

نمایندگان

نمایندگان شرکت پارس نیکان همراه ، جزو اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که طی انعقاد یک قرارداد رسمی با شرکت ، میتوانند در زمینه بازاریابی و فروش و توزیع محصولات همراه اول در استان یا شهر محل سکونت خود فعالیت نمایند. این نمایندگان تمامی محصولات مورد نیاز خود را از شرکت پارس نیکان همراه تهیه خواهند نمود.